Hautajaiset

Suuren surun keskellä kukat ovat viimeinen kunnianosoitus vainajalle.

Perinteisesti lähiomaiset muistavat omaistaan hautavihkolla, kukkaseppeleellä tai kukkasydämellä. Lisäksi omaiset hankkivat arkkulaitteen arkunpäälle sekä kukat muistotilaisuuteen. Uurnaa kehystämään sopii seppele.

Hautakimppu on hautalaitetta hieman pienempi kimpun muotoon sidottu surulaite. Hautakimppu on sopiva valinta silloin kun vainaja ei ole lähiomainen.

Liikkeemme ammattitaitoinen floristi: Tiina palvele ammattitaidolla kaikissa surusidontaan liittyvissä asioissa.

Hautajaiset – Lohtua ja muistoja

Tuotepaketti: Arkku, arkkulaite, ja kukkavihko,  hinta alk. 830 €

Kokonaisuus, johon kuuluu kaunis perinteinen puuarkku ja arkun päälle toteutettava kukkalaite haluamillasi kukilla, sekä lähiomaisen kukkavihko (erillinen laskettava kukkalaite). Sisältää kuljetuksen Pieksämäellä.

Arkkuja

Uurnia

Muistettavia asioita ennen hautausta

 

Kuolemasta tiedottaminen

– työnantaja, taloyhtiö, pankit / virkatodistus toimitettava, eläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, sairauskassa

Hautauslupa ja kuolintodistus

– Hautauslupa eli lupa hautaamiseen annetaan hautauksesta huolehtivalle omaiselle tai hautaustoimistolle, joka toimittaa sen siihen seurakuntaan mihin vainaja haudataaan. Jos vainaja tuhkataan, hautaustoimisto toimittaa luvan eteenpäin.

– Sairaala toimittaa lääkärin kirjoittaman kuolintodistuksen virkateitse;
yhden kappaleen lääninhallituksella ja toisen maistraattiin.

Virkatodistus

Vainajan asioiden hoitamista varten, virkatodistuksen saa rekisteriviranomaiselta, jossa vainaja oli kirjoilla kuolinpäivänä.

Vainajan saattaminen

Omaisen valitsevat hautaustoimistossa arkun ja tarvittaessa uurnan. Vaihtoehtoja on monia, samoin valintaperusteita. Samalla käynnillä omaiset antavat hautaustoimistolle toimeksiannon hautajaisjärjestelyjen hoitamiseksi. Hautaustoimiston edustajat pukevat vainajan lempivaatteisiin tai arkkuvaatteisiin ja laittavat vainajan arkkuun.

Kuljetukset

Hautaustoimisto hoitaa vainajan kuljetukset: kotoa / sairaalasta siunauspaikkaan ja edelleen tuhkaukseen niin haluttaessa. Hautaustoimisto hoitaa myös kukkien kuljetuksen siunaustilaisuuteen.

Hautaustapa ja Hautapaikka

Hautaustapoja ovat joko arkkuhautaus tai tuhkaus. Hautaus tehdään uuteen hautapaikkaan tai vanhaan sukuhautaan. Hautapaikasta sovitaan Seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Hautakiven/ muistomerkin tilauksesta/ kaiverruksista voi sopia hautaustoimiston kanssa.

Suruliputus:

Kuolinpäivänä kotona ja työpaikalla. Hautauspäivänä kotona.

Kantajat

Mikäli arkku saatetaan ulos kappelista, kantajia tarvitaan yleensä 6 henkilöä (vähintään neljä).

Muistotilaisuuden järjestäminen:

Muistotilaisuuden paikan ja tarjoilujen varaamisessa otettava huomioon arvioitu tilaisuuteen saapuvien
henkilöiden määrä. Muistopöytään valokuva vainajasta. Tilaisuuden ohjelma ja adressien lukijan sopiminen.
muistotilaisuuspaikan koristelusta sopiminen.
Tarvittaessa valokuvaajan tilaaminen.

Saattoväen kuljetus:

Ajo-ohjeet tai muu opastus. Tarvittaessa pitkämatkalaisten huonevaraukset.

Kukat

Omaisten kukkalaitteet, arkkukoriste ja mahd. kappelin ja muistotilaisuuden kukitukset voi sopia hautaustoimiston kanssa.

Lehti-ilmoitukset:

Kuolinilmoitus on maksullinen lehti-ilmoitus, jonka omaiset hoitavat yleensä paikallislehden kanssa.